O Firmie 

STATUS PRAWNY GRAFIX

DANKA POLSKA. jest zlokalizowana przy ul. Malczewskiego 18A, 26-600 Radom,

tel. 363-55-19, fax 362-68-29:

NIP 521-27-72-069 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy KRS 0000166279 Kapitał Zakładowy 2 349 000,00 PLN

prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej i usługowej według klasyfikacji GUS,
prowadzenie działalności handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie,
prowadzenie działalności eksportowo-importowej,
prowadzenie usług naukowo-badawczych, opracowywanie nowych technologii, wdrażanie wynalazków,
prowadzenie i organizacja usług wykonywanych przez inne podmioty gospodarcze.

DZIAŁALNOŚĆ GRAFIX

GRAFIX specjalizuje się w dystrybucji elektronicznego sprzętu biurowego terenie całego kraju, prowadzi serwis naprawczy oferowanego sprzętu i pośrednictwo leasingowe oraz usługi badawcze sprzętu komputerowego

i biurowego ze względu na bezpieczeństwo użytkowania.
W czasie swej 20-letniej działalności byliśmy dystrybutorami sprzętu takich marek jak Ricoh, Nashuatec, Infotec, Kyocera-Mta, Canon, Hawlett Packard i inne. Dzięki systematycznym szkoleniom oraz codziennej praktyce uzyskaliśmy niezbędną wiedzę i doświadczenie, które pozwalają nam oferować, serwisować i naprawiać urządzenia o najbardziej zaawansowanej technologii. 

W ostatnich latach GRAFIX poszerzył zakres swojej działalność o dystrybucję multimediów skierowanych do placówek edukacyjnych. Pojawienie sie na rynku światowym tablic interaktywnych stworzyło nowe możliwości w systemach edukacji i nauczania. Podjeliśmy to wezwanie stając sie dystrybutorem tablic interaktywnych najnowszej technologii (podczerwieni i dotykowej), prejektorów i wizualizerów.
Nasza kadra przygotowana jest do projektowania i realizacji projektów unijnych w zakresie wyposażania jednostek edukacyjnych w multimedia, sale komputerowe czy pracownie językowe.


KSIĘGA JAKOŚCI

Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów i usług oferowanych przez GRAFIX jest podstawową zasadą działania naszej firmy od początku jej istnienia. Osiągamy to dzięki rzetelnemu i terminowemu wykonywaniu usług, ciągłemu nadzorowi nad dostarczanymi wyrobami oraz systematycznemu podnoszeniu kwalifikacji personelu, który zna i rozumie politykę jakości, wdrożoną i utrzymywaną na wszystkich szczeblach GRAFIX. W wyniku powyższych działań budujemy i utrzymujemy zaufanie Klientów do naszych wyrobów i usług. Konsekwentnie działamy tak, że dostarczone wyroby i usługi przynoszą naszemu Klientowi pełną satysfakcję, dzięki czemu nasza firma jest utożsamiana z wysoką jakością i polecana innym Klientom. Świadomie staramy się zapewnić oczekiwaną przez Klientów jakość we wszystkich obszarach naszego działania, a mianowicie w:

sprzedaży, leasingu i ubezpieczeniach,

instalowaniu i serwisie,

Cele te osiągamy dzięki wprowadzonemu i działającemu w GRAFIX systemowi jakości zgodnemu

z wymaganiami normy PN-ISO 9002.
Deklarujemy zapewnienie niezbędnych środków koniecznych do funkcjonowania i ciągłego ulepszania systemu jakości w interesie Klientów, a tym samym w interesie naszego przedsiębiorstwa. 

Projektory Led